• Pandemia przewartościowała nasze spojrzenie na życie
  • Jak przez ostatni rok zmieniły się potrzeby kompetencyjne w sektorze komunikacji marketingowej?
  • Programy studiów związanych z komunikacją marketingową, a  nowe potrzeby sektora
Pandemia przewartościowała nasze spojrzenie na życie
Jak przez ostatni rok zmieniły się potrzeby kompetencyjne w sektorze komunikacji marketingowej?
Programy studiów związanych z komunikacją marketingową, a  nowe potrzeby sektora
Newsletter 14.

Newsletter 6: 08.10.2021

Pandemia przewartościowała nasze spojrzenie na życie

Pandemia koronawirusa rzutuje w ogromnym stopniu na sytuację gospodarczą i ekonomiczną świata. Obserwujemy upadek wielu firm, a jednocześnie rozwój innych. Zmienił się proces organizacji pracy oraz wymagane kompetencje. Większość zmian i procesów zaczęła następować w ogr...
Jak przez ostatni rok zmieniły się potrzeby kompetencyjne w sektorze komunikacji marketingowej?

Na to pytanie odpowie Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej na podstawie wyników II edycji badania, którego celem jest poznanie zapotrzebowania na rozwój kompetencji w sektorze. Ankieta online: https://bit.ly/3a4Kf5R
Rola edukatorów w dostarczeniu kompetencji potrzebnych na rynku

Gdybym miał użyć porównania dla wpływu pandemii na obszar szkoleń i pracy edukatorów, to powiedziałbym, że przeszliśmy trzęsienie ziemi o sile 9 w skali Richtera. Życie offline przeszło do online, a z nim edukacja i rozwój. Największe zmiany dotyczą czterech głównych zja...
Kondycja rynku pracy po starciu z rywalem Covid-19

Sytuacja na rynku pracy w ubiegłym roku była na tyle wyjątkowa, że gubili się w jej ocenie nawet eksperci i analitycy, a media zdążyły trzykrotnie ogłosić zawalenie się rodzimego rynku pracy i tyleż razy je odwołać. Mierzenie się ze skutkami pandemii i zamknięcia gospoda...
Nowa rzeczywistość z perspektywy HR

W marcu ubiegłego roku Rada Sektorowa przeprowadziła badanie dotyczące marketingowych kompetencji przyszłości, porównując w nim perspektywę potrzeb pracowników i pracodawców w sektorze komunikacji marketingowej. Raport wskazał między innymi takie obszary rozwojowe jak: s...
O roli marek i komunikacji marketingowej w nowej rzeczywistości

Marzec 2020. Sektor komunikacji marketingowej ma się bardzo dobrze. Plany zdjęciowe, filmowe, promocje, kampanie – wszystko w trakcie lub mocno zaawansowane. W jasnych barwach zarówno dla Klientów, jak i dla agencji.
2020 rok okiem ekspertów Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowe

Środowisko specjalistów współtworzących Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej oceniło miniony rok i wskazało kluczowe kierunki na przyszłość. Ich indywidualne opinie znalazły się w zbiorczym podsumowaniu dla sektora. Swoją perspektywę przedstaw...
Srebrne tsunami w sektorze komunikacji marketingowej

Warszawa, 25.02.2021 r.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej to inicjatywa wspierająca edukację branży. Rada reprezentuje sektor gospodarki w rozmowach z pozostałymi uczestnikami rynku. Wyznacza standardy kompetencji, a przede wszystkim dąży do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Członkowie Rady pracują nad tym, aby lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej.

W tym celu podejmują szereg działań, m.in.:

- definiują rzeczywiste wymagania zawodowe w branży marketingowej, identyfikują
- potrzeby opracowania ram i standardów kwalifikacji,
- opracowują programy edukacyjne,
- rekomendują rozwiązania prawne i organizacyjne,
- wyznaczają kierunki zmian systemu edukacji,
- dążą do zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia.

Organizacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na: https://radasektorowa-komunikacja.pl.